Kvalitet & Udvikling

»Mangeårige partnerskaber beror på gensidig tillid. For OMNICON er kvalitet en garanti, som vi gerne lader os måle på.«

OMNICON er certificeret jvf. ISO 9001:2015. Desuden er alle produkter testede i henhold til EN 12878 samt standard EN 934 additiver til beton og godkendt til brug i jernbeton. Ud over det er OMNICON som producent REACH registreret. Vores egen kvalitetssikring er udstyret med moderne måle og testmetoder. Dette gør det muligt at udforme gennemskuelige og individuelle kvalitetsaftaler. 

På denne baggrund har OMNICON udviklet praksisorienterede processer, der på en hensigtmæssig måde supplerer bestående standarder. Aftalte grænseværdier kan således dokumenteres ved enhever levering. Endvidere har vi altid en prøve stående af det leverede produkt.

OMNICON garanterer kunden en sikker brug af vores produkter, da disse ligger indenfor rammerne af stadig højere krav fra standarder og lovgivningen. Således opfylder vi ikke kun alle krav og behov men ligger også langt under de tilladte værdier.

Vores eget farve og beton laboratorium kan yde hjælp mht. brug af vores produkter, dette omfatter bl.a. den produktionstekniske del. Denne service giver vores kunder mange fordele, f.eks. ved optimering af recepter. 

I en verden i hurtig forandring er innovativitet et meget vigtigt kriterium for succes. Hos OMNICON danner traditionelle og velkendte produkter grundlaget for nye løsninger og kun gennem den tætte kontakt til kunden kunne mange idéer allerede omsættes til nye produkter.  På grund af vores erfaring og kreativitet kunne OMNICON skabe sig et navn som et innovativt firma, der skaber nytænkning i branchen.

»OMNICONS historie er baseret på kunderners ønsker om nye muligheder og alternativer. Dette har vi hidtil kunnet imødekomme med stor succes, og dermed har vi sammen med vores kunder skabt et navn som respekteres i branchen.«